Geïnspireerde Alpaca Serpie

Geïnspireerde Alpaca Serpie

Geïnspireerde Alpaca Serpie | Kreatiewe Hekel In Afrikaans

‘n Lieflike sagte klein serpie vir die koel aandjies.
Geïnspireerd deur Btrix Yarns se Inspired by Alpaca Wol.

Moeilikheidsgraad:

RELATIEFMAKLIK|KREATIEWE HEKEL IN AFRIKAANS

Benodighede:

Afkortings:

lb- langbeen
gs – glipsteek
vlg – volgende
h/af – heg af

SpanningSpanning is nie nodig vir die project om perfek te wees nie.

Grootte:
Ongeveer 75 cm in lengte en 10 cm in breedte – grootte kan verskil volgens hekelpen; gare en spanning.

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION!

kia-alpacaserpie-001kia-alpacaserpie-003

INSTRUKSIES: 

Hekel ‘n ketting van 16 steke.

Ry 1: Werk 1 lb in die 4de ketting steek van die naald;
werk 1 lb in elke ketting steek tot aan die einde van die ry; DRAAI

Ry 2: Hekel 3 kettingsteke (hierdie tel as 1 langbeen);
werk 1 lb in die selfde steek as 3 ks;
*Slaan oor volgende lb; werk 2 lb tussen in die vlg 2 lb.
Herhaal van * tot die laaste 2 lb; slaan een lb oor en werk 2 lb in die laaste steek; DRAAI

Herhaal ry 2 tot verlangde lengte.
Heg af en werk los draadjies weg.

kia-alpacaserpie-004kia-alpacaserpie-002

kia-alpacaserpie-005

INSPIRED ALPACA SCARFLET:

Size: Approx 75 cm in length and 10 cm in  width – size can differ depending on hook size and yarn used.

INSTRUCTIONS:

Chain 16

ROW 1: Work 1 DC into the 4th ch from hook;
work 1 DC into each ch until end of row; TURN

ROW 2: CH 3 (counts as 1 DC);
work 1 DC into the same ST as 3 CH;
*SKIP next DC; work 2 DC inbetween the next 2 DC.
Repeat from * until last 2 DC; SKIP 1 DC and work 2 DC into the last ST; TURN

Repeat ROW 2 until required length.
Fasten off and weave in ends.

Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *